Cestovné poistenie

Poistenie proti úpadku CK

Cestovná kancelária Enjoy Travel je povinná po celú dobu svojej činnosti mať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 170/2001 Z.z. uzavretú poistnú zmluvu, na základe ktorej vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípade, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu,
  • nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil,
  • nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.

Cestovné poistenie

V našej ponuke máme cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne, Uniqa poisťovne, Allianz slovenskej poisťovne.

Možnosti cestovného poistenia:

  1. Komplexné cestovné poistenie – všeobecne zahŕňa poistenie storna zájazdu, poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pátrania a záchrany, poistenie batožiny…
  2. Poistenie liečebných nákladov – kryje len náklady na liečbu v zahraničí.
  3. Poistenie storna zájazdu – kryje náklady v prípade storna zájazdu z dôvodu choroby klienta, smrti spolucestujúceho alebo blízkej osoby.

V prípade záujmu o poistenie vám radi vypracujeme ponuku.

OBJEDNAŤ ONLINE POISTENIE

OBJEDNAJTE SI ONLINE

KONTAKTUJTE NÁS

    Email :


    Správa :